สังฆมณฑลนครราชสีมา

น้อมจิตวันทา บูชาครู

 
   วันที่  19  มิถุนายน  2557  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น  โดยมีบาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร  เป็นประธานในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื้น

 

   

  

   

   

   

   

morepic 1

 

ภาพโดย       :    ปิยนุช  ทองทั่ว

รายงานโดย   :    สมบัติ  พิมพ์จันทร์

Thank for sharing!

About The Author