ค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรเปาโล นครราชสีมา สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อทุกท่านที่ส่งเด็กชายมาเข้าค่าย วันนี้คุณพ่ออธิการได้พบปะและสร้างความเข้าใจในการมาเป็นเณรให้กับเด็กๆ เพื่อเขาจะได้สามารถนำไปไตร่ตรองและสามารถตอบรับเสียงเรียกของพระในหัวใจของตนเองได้อย่างเข้าใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณทุกคนที่คิดถึงพวกเราในคำภาวนาและสนับสนุนบ้านเณรเสมอมา

ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรเปาโล

  9-11 ตุลาคม 2017 ณ บ้านเณรเปาโล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พาเด็กชายที่สนใจจะเข้ามา เป็นเณรได้มีโอกาสมาสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตสามเณร ดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าผ่านทางการภาวนา มิสซา ชีวิตหมู่คณะ และการศึกษาในโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา เพื่อหลอมละลายตัวเองในการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูคริสตเจ้า วันนี้มาแสวงบุญที่วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง เขาใหญ่ ชีวิตพ่อบุญเกิดเป็นตัวอย่างที่ดีของพระสงฆ์ไทย

  วันเสาร์ที่ 7 .. 2017 เวลา 10.30 . วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์  อุสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง และช่วงท้ายพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น

  สายประคำนำชีวิต สัตบุรุษบ้านหนองห่างร่วมสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำที่บ้านพ่อกี๋แม่ดำและบ้านพ่อชาติแม่แต๋ว  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม .. 2017.

   เมื่อวันที่  29  กันยายน  ค.ศ.  2017  ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา นำโดยคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.แพร่ธรรม) บ้านโนนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในเขตวัดนักบุญเทเรซาโนนแก้ว จำนวน  6 ครอบครัว เพื่อแนะนำคำสอนของพระเยซูเจ้า และได้ ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

   พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดมารดาพระศาสนจักรวัดคาทอลิกหนองพวง บ้านหนองพวง ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017  เวลา 1 0.30 . โดยมี พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ถ้าผู้ใดอยากตามเราก็จงเลิกคิดถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรามัทธิว 24:16

  วันเสาร์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.30 น. ณ ฉลองวัดมารีย์สมภพ (รพ.เซนต์แมรี่) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อขึ้น โดยมีพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

บีอีซีกลุ่ม 1 บุรีรัมย์จัดประชุมที่บ้าน ผอ.ชัยชาญ และอ.สาวิตรี รอตภัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 19.30 . ที่ประชุมเลือกคำว่า "อาณาจักรสวรรค์ และ ชั่วโมงเดียว" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน ภาพและข่าวจากม.กฤษวรพัทธ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2017 วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อบรมสร้างความตระหนักในวิถีชุมชนวัดครั้งที่1, คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ร่วมให้การอบรม รายงานโดยคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 . โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ มีการประชุมบีอีซีกลุ่ม 4  (กลุ่มครูคาทอลิก) ที่ห้องสมุดของโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนซิสเตอร์จำเนียร บุญทันเข้าร่วม และมอบพระคัมภีร์ให้กับคุณครูเพื่อใช้ในการประชุม ในครั้งต่อๆไปที่ประชุมเลือกคำว่า "อย่ากลัวเลย" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน ขอบคุณข่าวจากคุณกฤษวรพัทธ์

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 . เขตบุรีรัมย์มีการประชุมบีอีซีกลุ่ม 2  ที่บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า "เปิดเผย และคำว่า ท่านว่าเราเป็นใคร" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกันยายน รายงานโดยคุณกฤษวรพัทธ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 18.00 . มีประชุมกลุ่มบีอีซีชุมชนสืบศิริ ที่บ้านคุณพี่รนิจ ทางกลุ่มเลือกคำว่า "อย่ากลัวเลย"เป็นพระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนนี้ ขอบคุณข่าวจากคุณชบาทิพย์

ประชุม BECs กลุ่มท่าตะโกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคา 2017 เวลา 13.00 . มีการประชุมบีอีซีกลุ่มท่าตะโกโดยกลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิตว่าพระเยซูทรงให้เรามีความเชี่อและไว้ใจในพระเจ้าเป็นพระวาจาประจำเดือนนี้ ขอบคุณข่าวจากคุณวีรนาถ

ประชุมกลุ่ม Bec บ้านหนองห่างประจำเดือนสิงหาคม ที่บ้านแม่บัวลี ปุราสะเก สามเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ 6 คนเข้าร่วมประชุมด้วย โอกาสช่วยงานอภิบาลที่บ้านหนองห่าง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม .. 2017

ประชุมกลุ่ม  Bec บ้านหนองห่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2017 ที่บ้านพ่อสนิท แม่ทองมี นาชิน โดยนายบัญฑิต จันทร์สำราญ ประธานกลุ่มเป็นผู้นำประชุม พร้อมกับเจ้าอาวาส สามเณรกลาง และสัตบุรุษสมาชิกกลุ่ม ร่วมประชุม ส่งศีลมหาสนิทให้กับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารด้วยกัน

วันนี้ (2 มิถุนายน 2017) กลุ่มบีอีซี ปากช่อง ได้ออกเดินทางร่วมกับคุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี รองอธิการสามเณราลัยเปาโลไปส่งศิลให้ผู้ป่วยและคนชรา

บีอีซี หนองหญ้าปล้อง...เย็นวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. กลุ่มคริสตชนหนองหญ้าปล้องมีกิจกรรมกลุ่ม บีอีซี แบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณอาร์ท-แอ๋ว เราแบ่งปันเรื่องพระพรที่พระจิตประทานให้เราแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน และเราจะนำพระพรที่เรามีมาช่วยเหลือกันและกัน โดยเฉพาะวัดของเราให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น......ข้อตกลงของกลุ่มในครั้งนี้คือ เราจะมีการแบ่งหน้าที่ในการช่วยกิจกรรมของวัดมากขึ้น เช่นจัดเวรอ่านบทอ่าน ดูเรื่องบทเพลง ก่อสวด หรือในสิ่งที่ทำได้...เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเรารับประทานอาหารร่วมกันที่แต่ละคนได้นำจากบ้านมารวมกัน......ครั้งต่อไปเราจะไปรวมกันที่บ้านคุณติ๋ม...ขอบคุณภาพและข่าวจากซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์

บีอีซีบุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. มีการประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (ครูคาทอลิก) ณ ห้องจิตตาภิบาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "พระพรพิเศษ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้  โดยมี ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะครูด้วย ครับผม ขอบคุณภาพและข่าวจากคุณกฤษวรพัทธ์

กลุ่มอภิบาล โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจาสู่ชีวิต เมื่อเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยร่วมแบ่งปันหัวข้อ “ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันบัดนี้ท่านเห็นความทุกข์ แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจของท่านจะยินดี” (ยน.บทที่ 16:20-23) ขอบคุณภาพข่าวจากคุณอภิญญา

บีอีซี หนองหญ้าปล้อง ..เย็นวันอาทิตย์ที่ 28 .. กลุ่มคริสตชนหนองหญ้าปล้องมีกิจกรรมกลุ่ม บีอีซี แบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณอาร์ท-แอ๋ว เราแบ่งปันเรื่องพระพรที่พระจิตประทานให้เราแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน และเราจะนำพระพรที่เรามีมาช่วยเหลือกันและกัน โดยเฉพาะวัดของเราให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น....ข้อตกลงของกลุ่มในครั้งนี้คือ เราจะมีการแบ่งหน้าที่ในการช่วยกิจกรรมของวัดมากขึ้น เช่นจัดเวรอ่านบทอ่าน ดูเรื่องบทเพลง ก่อสวด หรือในสิ่งที่ทำได้...เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเรารับประทานอาหารร่วมกันที่แต่ละคนได้นำจากบ้านมารวมกัน.....ครั้งต่อไปเราจะไปรวมที่บ้านคุณติ๋ม...

กลุ่ม 1 บีอีซี บุรีรัมย์จัดประชุมประจำเดือนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.30 . ณ บ้าน ..ประดิษฐ์ อุปการ โดยที่ประชุมเลือกคำว่า "พระพรพิเศษ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้  รายงานข่าวโดยคุณกฤษวรพัทธ์

บีอีซีรพ.เซนต์เมรี่ กลุ่ม1 ได้จัดประชุมขึ้นในวันที่25พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพลมารีย์ โดยที่ประชุมเลือกคำว่า "พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้  นำโดยเซอร์อากาทา และเซอร์แพทริเซีย ขอบคุณภาพและข่าวจากคุณณิชา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2017 กลุ่มบีอีซีวัดนักบุญเปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมใจและเป็นข้อตั้งใจในการแบ่งปันพระวาจาเพื่อมาร่วมสวดนพวารที่บ้าน พ่อสมภาร ซึ่งถือโอกาสเยี่ยมเยือนที่ท่านป่วยเพื่อเติมกำลังใจให้พ่อสมภาร ขอพลังจากคำภาวนาจากพระแม่ให้ท่านหายป่วยในเร็ววัน ภาพข่าวจากคุณอภิญญา พันโยดี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 . บีอีซีกลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) ของบุรีรัมย์ ได้จัดประชุม ณ บ้านนางสาววาสนา+ นายบุญเกิด ปะวันนัง ที่ประชุมเลือกคำว่า "พระพรพิเศษ" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้  นำโดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ (คพ.หมี) ขอบคุณคุณกฤษวรพัทธ์สำหรับข่าวและภาพ

กลุ่มบีอีซีหนองไม้งามจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม หลังมิสซาวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 มีการแบ่งปันพระวาจาด้วยกัน  อาหารกายและอาหารใจ ทุกคนได้รับพระพรและกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม ขอบคุณภาพและข่าวจากซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์

กลู่มบีอีซีท่าตะโกสามครอบครัว ร่วมประจำประจำเดือนพฤษภาคม ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม โดยเลือกพระวาจาทรงชีวิตว่า “พระองค์ทรงแบกบาปของเราไว้ในพระวรกายบนไม้กางเขน เพื่อเราจะได้ตายจากบาป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 . มีการประชุมประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 ของบุรีรัมย์ที่บ้านคุณจิรัตน์+วรมันต์ ปานมีศรี ที่ประชุมเลือกคำว่า "พระจิตเจ้าองค์เดียวกัน" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้  นำโดยคุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ (คพ.หมี) ร่วมประชุมกับสัตบุรุษเป็นบ้านแรก ขอบคุณภาพจากคุณกฤษวรพัทธ์ครับ

ตัวแทนสังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 11 คนที่เดินทางไปสัมผัสชีวิต SCC ที่เจจูประเทศเกาหลีใต้ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง ผู้อำนวยการงานบีอีซีสังฆมณฑล เมื่อบ่ายวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2017 ณ ห้องประชุมศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา มีการนัดหมายให้แต่ละคนไปศึกษาร่างแผนพัฒนาวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2017 - 2021 เพื่อจะนำมาเขียนเป็นแผนตัวจริงต่อไป ครั้งหน้าจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 30 พฤษภาคม ศกนี้ ขอบคุณภาพข่าวจากคุณชัยชาญ รอตภัย

ซิสเตอร์ คุณพ่อสมคิดและกลุ่มคริสตชนวัดหนองพลวง ร่วมกันแบ่งปันพระวาจา หัวข้อความเชื่อ เป็นพระวาจาประจำวันอาทิตย์นี้ ทุกคนได้แบ่งปันความเชื่อของแต่ละคนอย่างประทับใจเราได้มีข้อตั้งใจของความเชื่อที่ออกมาเป็นการกระทำ คือเราจะนำพระพรไปให้กำลังใจคนเจ็บป่วยที่หมดหวังในหมู่บ้านที่เป็นโรคไตวาย ขอบคุณภาพและข่าวจากซ.ณัฐพร โคตะพัฒน์

ประชุมกลุ่มบีอีซี “แรกรุ่น” โดยนำพระวรสาร ยน 10 : 1 - 10 และได้วลีประจำเดือนนี้คือ  "เราเป็นประตูคอกแกะ" สำหรับกลุ่มบีอีซีกลุ่มนี้ได้จัดประชุมกันเป็นประจำมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และยังมีความเข้มแข็งต่อเนื่อง ขอชื่นชมเป็นอย่างสูงครับ (คำของคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร) ขอบคุณภาพจากคุณวีรนาถ แซ่เจา

ประชุมกลุ่มบีอีซีสืบสิริ ที่บ้านมาสเตอร์วีระ - ครูยุพวรรณ ธาราสิงห์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2017วลีประจำเดือนนี้คือ  “ไปประกาศข่าวดีแก่นานานชาติ" การประชุมวันนี้มีสมาชิกทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วม 19 คน กลุ่มเดิมนี้ได้ประชุมกันมาเกิน 50 ครั้งแล้ว นับเป็นกลุ่มหนึ่งที่เก่าแก่และเหนียวแน่นครับ ขอบคุณภาพจากคุณวีระ ธาราสิงห์

กลุ่มบีอีซีแก้งคร้อเดินทางเยี่ยมพี่หนูเกตุ ที่ประสบอุบัติเหตุรถล้ม ทำให้มีอาการกระดูกอักเสบ การเดินทางมาเยี่ยมครั้งนี้เป็นเติมกำลังใจให้กัน และภาวนาให้กัน นี่ก็เป็นอีกเจตนารมณ์หนึ่งของกลุ่มบีอีซีเรา ขอบคุณภาพและข่าวจากคุณครูอภิญญา พันโยดี

วันที่ 3 เมษายน 2017 เซอร์และคณะพนักงานประชุมทีมนำ บีอีซี โดยจะประชุมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 แบ่งปันพระวาจาหนองไม้งาม ได้หัวข้อ “การให้อภัย” เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อย่างมีความหมาย

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 แบ่งปันพระวาจาแก้งคร้อ คุ้มตลาด ในหัวข้อ “อย่าตัดสินเขา แล้วท่านจะไม่ถูกตัดสิน”

กลุ่มBECs..เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017 มีการประชุมที่บ้านคุณนุชนาถ หมู่บ้านแสงอรุณวัดท่าตะโก เลือกพระวาจาผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้

บีอีซีบุรีรัมย์ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 . มีการประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (กลุ่มครูคาทอลิก) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ประชุมเลือกคำว่า "อัศจรรย์" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนนี้  ครับผม