ตารางมิสซา 

วันธรรมดา              วันเสาร์               วันอาทิตย์              นพวาร(วันพุธ)             ภาษาอังกฤษ/ภาษาเวียดนาม

 

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา   ธรรมดา  6.30 .  วันพุธ 18.30 . อาทิตย์ 8.30 .,18.30 .   อังกฤษ/เวียดนาม 16.00 .

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง                           ธรรมดา  6.15 . วันพุธ 19.00 . อาทิตย์ 8.30 .

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง                                                                อาทิตย์ 11.00 .

วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว                                    ธรรมดา  6.00 .                        อาทิตย์ 7.00 .

วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก                                                                                    อาทิตย์ 7.00 .

วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิ้ว                                                                                     อาทิตย์ 8.30 .

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์                                                              อาทิตย์ 9.00 .

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท

วัดแม่พระฟาติมา บุญนิมิต                                                                                   อาทิตย์ 7.30 .

บ้านเณรเล็ก เปาโล                                             ธรรมดา  6.00 .                           

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ นางรอง                           ธรรมดา  6.20 .                        อาทิตย์ 18.00 .

วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม                                                                                     อาทิตย์ 7.00 .

วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่                      ธรรมดา  7.00 (บ้านเซอร์)          อาทิตย์ 7.00 .      ธรรมดา  15.30 . (ศุกร์ต้นเดือน)

วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ปากช่อง                                                       อาทิตย์ 11.00 .

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน

วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง                                                       เสาร์ 17.00 .

วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง                                                                         อาทิตย์ 7.00 .

วัดหนองห่าง 

วัดโคกสี 

วัดพระคริสตราชา เมืองคง

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง

วัดหนองไม้ตาย 

วัดพุทไธสง 

วัดนักบุญยออากิม อันนา ไร่ 74 วนานุรักษ์

วัดท่าหินโงม 

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ                            ธรรมดา  6.15 .      วันพุธ 19.00 .     อาทิตย์ 7.30 .

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง                                                                เสาร์ 18.00 .

วัดโป่งนคร 

วัดภักดีชุมพล 

วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม