เขต จังหวัดนครราชสีมา

วัดแม่พระฟาติมา บ้านบุญนิมิตร

บ้านบุญนิมิตร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร 044-258-165                                                                       เจ้าอาวาส บาดหลวงสมชาย หมอกครบุรี

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 07.30 น.

วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)

วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนานุรักษ์)  26 หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370                               เจ้าอาวาส  บาดหลวงเปรมปรี วาปีโส

โทร044-228-256,044-228-319  โทรสาร 044-228-256

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา ....... น.

วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร 061-643-2302.                                                    จิตตาภิบาล บาดหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ


https://www.facebook.com

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.

วัดมารดาที่น่ารัก (วัดน้อย กม7)

ถนนมหาลัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ติดต่อโรงบาลเซ็นต์เมรี่)

 เจ้าอาวาส บาดหลวงประยูร นามวงศ์ 

มิสชา วันอาทิตย์ เวลา 10.30 น.