ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

ใบอนุโมทนาบัตร 

 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล 

สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันพุธที่ 15  สิงหาคม 2018 หน่วยงานแพร่ธรรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และฆราวาสแพร่ธรรมจากวัดพระคริสตราชาเมืองคง จำนวน 13 ท่าน ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชน วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

บ้านหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เจ็บป่วย 

ไม่สามารถมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดได้ จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมกำลังใจในยามเจ็บป่วย

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 เวลา 10.30 . คณะสงฆ์ และสัตบุรุษ ร่วมงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยออากิม-อันนา และงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 4/2018 ไร่วนานุรักษ์ .วังน้ำเขียว .นครราชสีมา โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และช่วงท้ายของงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แม่และลูกดีเด่นประจำปี 2018

บีอีซีบุรีรัมย์ : 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 . ประชุมบีอีซีกลุ่ม 3 บ้านคุณฒาลิกา+คุณประเทือง โสนะชัย ที่ประชุมเลือกคำว่า "แจกจ่าย" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

อาทิตย์ ที่ 29 .. เวลา 09.00 . คพ.สุรชัย เจริญพงษ์ 

เจ้าอาวาสวัด นำสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (.10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา อย่างพร้อมเพรียงกัน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา บ้านเณรกลาง เมื่อ 28 กค. 2018.

Credit: ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

ประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือนกรกฎาคม บ้านหนองห่าง ที่บ้านของแม่สาวิตรี ปุราสะเก เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2018.

Credit: Bec บ้านหนองห่าง

เวลา 18.00 น. ประชุม กลุ่ม BEC s ชุมชนสืบศิริ  บ้านคุณรัศมี ศักดิ์สง่าวงศ์ กลุ่ม เลือก  คำว่า"ขอบพระคุณพระเจ้า " เป็นพระวาจาทรงชีวิต เป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้  ปิดประชุมเวลา 19.15 น.

Credit: คุณ Noi Chabathip

บีอีซีบุรีรัมย์ : 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 น. ประชุมบีอีซี

กลุ่ม 2  สถานที่ บ้านคุณสำนวน หงสูง ที่ประชุมเลือกคำว่า 

"ทรงขอบคุณพระเจ้า" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม 

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 21 .. 2018 เวลา 10.30 . คณะพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมด้วยสัตบุรุษในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 น. ประชุมบีอีซี. กลุ่ม 5 (กลุ่มพนักงาน) สถานที่ บ้านนาง ละมัยพักตร์  นายศุภชัย วาปีทะ ที่ประชุมเลือกคำว่า "ฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนกรกฏาคม

Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

20/7/61 ฝ่ายแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรมบ้านโนนแก้ว โนนแฝก และโนนงิ้ว 11 ท่าน ร่วมกันติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดมารดาพระผู้ไถ่ท่าหินโงมชัยภูมิ เพื่อเสริมความเชื่อด้วยความผูกพันธ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกที่บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 

ช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคาทอลิกที่บ้านหนองปรือ ตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

วันนี้วันอาทิตย์ที่22กรกฏาคม2561 กลุ่มคริสตชนชุมชนแห่งความเชื่อวัดน.เปาโลกลับใจแก้งคร้อได้ร่วมแบ่งปันพระวาจางานบีอีซีวิถีชุมชนวัดร่วมแบ่งปัน...ในหัวข้อความเป็นหนึ่งเดียวกัน...จากนั้น ร่วมใจไปสวดภาวนาให้ขอพระผู้เจ็บป่วยโดยมีคพ.เกรียงไกร ยิ่งยงพ่อเจ้าวัดได้นำศีลเจิมคนไข้ให้กับพ่อใหญ่มี  ขอพระอวยพรทุกท่านด้วยพระเมตตาแห่งพระพรด้วยเทอญ Credit:  คุณแอมดา

ข่าวงานผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม  2561

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี จิตตาธิการแผนกผู้สูงอายุ ได้นำทีมผู้สูงอายุจากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อจักรี  พันธ์สมบัติ และที่ปรึกษาคุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี ร่วมคณะด้วย อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจากวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ .สูงเนิน .นครราชสีมา 

    โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมะเกลือใหม่ ได้จัดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยแบ่งสาระการเรียนรู้ดังนี้

สาระที่ 1 โสเหร่ ฮักแพงบ่ลืมกัน     สาระที่ 2    กินแซ่บ กินนัว / อยู่ดี มีฉอง

สาระที่กฎหมายชาวบ้าน  สาระที่ 4 ติงคิง / ม่วนซื่น โฮแซว

สาระที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน   สาระที่ 6 ซำบายดีชีวีเป็นสุข

สาระที่ 7 ประชาธิปไตย    สาระที่ใจสงบ

สาระที่ 9 ต้อนฮับผู้มาหยาม  สาระที่ 10 เปิดเบิ่งโลกศิวิไลซ์ / ประเทศไทยกับอาเซียน

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฝ่ายงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับฆราวาสแพร่ธรรม จากวัดโนนแก้ว โนนแฝก และ โนนงิ้ว 12 ท่าน ร่วมกับกลุ่มแพร่ธรรม จากบ้านไทรทม จำนวน 7 ท่านติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากวัด เพื่อให้กำลังใจ เสริมความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมแบ่งปันประสบการณ์หนทางความเชื่อของกันและกัน ที่บ้านหนองเพรช อำเภอหนองหงส์ .บุรีรัมย์  และ ติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชนที่ละทิ้งวัดยาวนานทั้งสองครอบครัว ที่บ้านห้วยหิน ต.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

งานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

 อภิบาล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร เปาโลอัครสาวก พิธีเปิดเสกวัดน้อยสามเณราลัยเปาโล และพิธีเสกอาคารเซนต์โจเซฟ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ฆราวาส

คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 18 ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี

สังคมพัฒนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา เดินทางลงไปเยี่ยมยายฟั่น ศรีคราม สัตบุรุษวัดปากช่อง  ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยไหม้วอดไปทั้งหลัง

 คำสอนและแพร่ธรรม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา นำฆราวาสโนนแก้ว โนนแฝก จำนวน 13 ท่าน ติดตามเยี่ยมเยียนตริสตชน ที่อาศัยอยูห่างวัด ที่บ้านหนองหงส์ . บุรีรัมย์ 

Credit:  งานแพร่ธรรมสังฆมณฑล นครราชสีมา

ผู้สูงอายุ

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการไม่สามารถเดินได้  โดยผ่านทางสมาคมวินเซน เดอ ปอล

 ครอบครัว

ทีมงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวนครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมชีวิตครอบครัวบุรีรัมย์ Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 ศาสนสัมพันธ์

วันนี้เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุรชัย เจริญพงษ์ เจ้าอาวาสวัด ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตัวแทนครูและสัตบุรุษวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งสาส์น แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงในปีนี้ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ หลังจากนั้นคุณพ่อสุรชัยได้อ่านสาน์สแสดงความยินดี และร่วมสนทนาธรรมแก่คณะพี่น้องคาทอลิก อย่างกันเอง และมีโครงการที่จะทำงานร่วมกันต่อไป. Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

 สตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดสัมมนาสตรีระดับสังฆมณฑล “ย้อนประวัติศาสตร์ ในพระศาสนจักรไทย เพื่อการก้าวไปข้างหน้าในการดำรงชีวิตและความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธาน

เยาวชน

เยาวชนแบร์โทนีหนองห่าง (ชุมนุมเยาวชนเขตชัยภูมิ) 30 มิ.. 2018

Credit:  ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

คาทอลิกไทย

วิถีชุมชนวัด

เยี่ยมยามมิสซังเสี่ยว 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวน 17 องค์ เดินทางไปเยี่ยมยามพระสังฆราช พระสงฆ์มิสซังเสี่ยว สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันจันทร์ที่ 21-23 พฤษภาคม 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 . ประชุมบีอีซีกลุ่มสถานที่ บ้านนายสมัย ประทุมตรี      ที่ประชุมเลือกคำว่า "เด็กคนนี้อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน Credit: ทีมข่าววัดบุรีรัมย์

VDO บทเทศน์   พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลในประเทศไทย

ลิงค์คาทอลิก

ข่าวย้อนหลัง

Email : Koratmission@gmail.com เลขที่ 387 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000  Tel : 044 256 268 fax 044 256 268