หน่วยงานภายใน และองค์กรต่างๆ

วันเสาร์ที่ 9  ธันวาคม 2017  พิธีบูชาขอบพระคุณชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท ปราสาทพร   โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ วัดตั้งอยู่ที่บ้านโคกปราสาท -ปราสาทพร ตำบลปะคำ จังวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นเจ้าอาวาส มีสัตบุรุษ จำนวน 1200 คน

สัตบุรุษวัด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร่วมงานชุมนุมวิถีชุมชนวัดเขตบุรีรัมย์   สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม   พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม  วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท นำโดย คพ.สุรชัย เจริญพงศ์

Credit: คุณชัยชาญ และคุณกฤษวรพันธ์

วันผู้ยากไร้โลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เนื่องในโอกาสวันผู้ยากไร้โลก ทางศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้ทำกิจกรรมร่วมกับวัดต่างๆดังนี้  

1.มอบรถเข็นให้กับน้องแอ๋ม  อายุ 18 ปี (พิการมาแต่กำเนิด)และมอบเงินช่วยเหลือให้น้องแอ๋มและครอบครัว วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล  หนองหญ้าปล้อง  

2.เยี่ยมเยียนผู้พิการคนตาบอด นางสงัด รอดวินิจ วัดพระคริสตราชา  เมืองคง  

3.ซ่อมแซมบ้านให้นางวัลลิณี ผู้พิการทางสายตา ซึ่งตามองเห็นได้เลือนรางและนางวัลลิณี มีลูกพิการ  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก   

4. เยี่ยมเยียนผู้พิการตาบอดทั้งสองคน  นายประสิทธิ์ และมารดาวัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง อ. ประทาย   

5.เยี่ยมผู้ป่วยวาระสุดท้าย  วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการมหาพรตในโรงเรียน 

งานมหาพรต

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาได้จัดประชุมคณะกรรมการมหาพรตในโรงเรียน ปี 2560 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมโรงเรียนมารีรักษ์ โดยครั้งนี้ได้มีการส่งมอบปัจจัยการรณรงค์ประจำปี 2560  มีโรงเรียนมาเข้าประชุมและส่งมอบปัจจัยจำนวน 10 โรงเรียน  และมีกำหนดการจะส่งมอบปัจจัยพร้อมเสนอชื่อรายชื่อนักเรียนทุน (สงเคราะห์) เพื่อรับมอบปัจจัยในวันที่ 10 มกราคม 2561

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ

สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี บุญพฤกษ์ ทองอินทร์ พระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแก่สงฆ์ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเทอญ

ใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ตัวอย่าง

   การบริจาคเงินให้วัดวาอาราม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงเงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เราสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่ากับจำนวนเงินบริจาคที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นการทำบุญ หรือบริจาคเงินให้กับวัด โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือมัสยิดของศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (การบริจาคเงินให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศไม่สามารถลดหย่อนได้) สำหรับสถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิ ต้องอยู่ในรายชื่อที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th

ข่าวกิจกรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

วจนพิธีกรรมเปิดชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน พร้อมกับการเฝ้าศิล และพิธีรับศิลอภัยบาปโอกาสชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2017

Credit: คุณกิตติพิชญ์ วาปีกัง

วันอังคารที่  5  ธ.ค. 2017  การเข้าเงียบประจำปี  2017 ของพลมารีย์ เวลา 09.00 น. -  15.00 น. ที่วัดน้อยมารดาที่น่ารัก กม. 7. Credit: คุณชัยชาญ

งานผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

    ตัวแทนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและผู้ประสานงาน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2017/2560 หัวข้อ  “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” ระหว่างวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทั้งนี้การสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากตัวแทนผู้สูงอายุจากทั้ง 10 สังฆมณฑลในการสัมมนาและประชุมฯดังกล่าว มีการบรรยายหัวข้อต่างๆดังนี้

1.“กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้สูงวัย” บรรยายโดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

2.“ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” บรรยายโดย คุณพ่อ ดร. วุฒิชัย อ่องนาวา

3.“Best Practice โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ” บรรยายโดย คุณเอ นพรัตน์ และทีมงานคาริตัสไทยแลนด์

4.“สาระสำคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหม่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015” บรรยาย

     โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

พิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย 

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ได้จัดจัดพิธีปิดและมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าว  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   วัดนักบุญอิสิดอร์ บ้านบุไทย ตำบลห้วยยาง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   โดยได้เชิญผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนสนับสนุนให้กับผู้พิการ จำนวน 9 ราย  ซึ่งมีบริษัทที่ให้การสนับสนุนเงินทุน ตามมาตรา 35 เพื่อช่วยผู้พิการ ได้แก่ บริษัท JWD info  Logistics จำกัด / บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด (มหาชน) /บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์จำกัด  ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 2 กิจกรรม คือปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2 ราย และเลี้ยงสุกรขุน 7 ราย

หน่วยงานที่สนับสนุน โครงการฯ ในพื้นที่

1. สำนักงานคาทอลิกเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) คุณสุปราณี ดีละดา

2. บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

ตัวแทนบริษัทที่สนับสนุนเงินทุน ลงพื้นที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

1. คุณนาทลดา ทองมาก บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัก (มหาชน)

2. คุณชลัท สัจจะเวทะ บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณเสรี ประภากรสิทธิ์  บริษัทลีอาหารสัตว์จำกัด

4. คุณนบพร ประไพวรรณ์กุล /คุณสิทธิชัย มิกโกสุม บริษัท JWD Info Logistics จำกัด (มหาชน)

Credit: ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

ข่าวย้อนหลัง สังฆมณฑลนครราชสีมา

อภิบาล

ฆราวาส

ต้นยาง(อินเดีย)ใหญ่ที่เราปลูกและมีมาพร้อมกับโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง

  เยาวชน

   ค่ายสัมผัสชีวิตเณรบ้านเณรเปาโล นครราชสีมา

การศึกษา

สังคมพัฒนา

ครอบครัว

พิธีเปิด มหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ตามรอยคำสอนพระราชบิดา สังฆมณฑลนครราชสีมา น้อมวันทาสดุดี

    แผนกพลศีลสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจจิตตาธิการและกรรมการพลศีลระดับชาติ ประจำปี 2017 Villa Reina Resort เขาใหญ่ .ปากช่อง .นครราชสีมา

คำสอนและแพร่ธรรม

ผู้สูงอายุ

สตรี

THAI RCIA GROUP Nov 30-Dec 3, 2017 SINGAPORE

จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้เดินทางไปส่งศีลผู้สูงอายุที่มาวัดไม่ได้

ออกเยี่ยมลาซารัสบ้านหนองพลวง .หนองพลวง .ประทาย .นครราชสีมา

วิถีชุมชนวัด

  ศาสนสัมพันธ์

คาทอลิกไทย

      คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมารีย์บุรีรัมย์ ประชุมการทำงาน ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมวัดบุรีรัมย์ Credit: คุณชัยชาญ

     งานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ  ครั้งที่ 36 ประจำปี ค.ศ.2017  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร

    กลุ่มคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 16 .. 2017

ข่าวพระศาสนจักรสากล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจวันที่สองของพระองค์ด้วยการเสด็จถวายมิสซา สนามกีฬากลางกรุงย่างกุ้ง

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดและเสกวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

       สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขนาดแผนกครอบครัวและชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัว Credit: คุณชัยชาญ