ผู้สูงอายุที่หนองไม้งาม

27 ส.ค.2557 ซิสเตอร์,ทีมสภาภิบาลหนองหญ้าปล้องและหนองไม้งาม ร่วมกันจัดงานผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุบ้านหนองไม้งาม Read more

เยาวชนโคราชสัญจร เขตชัยภูมิ

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล  จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา  จัดกิจกรรมเยาวชนโคราชสัญจร เขตชัยภูมิ ณ  วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง Read more

วิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 สิงหาคม 2014 กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ประชุมแบ่งปันพระวาจา โดยเลือกคำว่า "สะสมทรัพย์"เป็นพระวาจาทรงชีวิต Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจสภาภิบาลวัดโนนแก้ว

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาาภิบาลวัดโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว ร่วมกับคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจ เพื่อเติมพลังการทำงาน Read more

วัดบุญราศีบุญเกิด เขาใหญ่

พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ คุณพ่อสุรชัย เจริญพงศ์ พร้อมคริสตชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง ต้อนรับพี่น้องกลุ่มคริสตชนในเครือโรงแรมคิงสตัน เพื่อประชุมปรึกษาเตรียมเสกวัดใหม่ Read more

BECs หนองพลวงสิงหาคม

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่ม BECs ที่บ้านนางพวงเงิน ธงชัยธนาวุธ Read more

เยี่ยมส่งศีลผู้ป่วย

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง พร้อมกับสัตบุรุษออกเยี่ยมและส่งศีลผู้ป่วยในเขตอำเภอประทาย Read more

A Seminar - Workshop on “Effective Communication

โรงเรียน มารีย์แก้งคร้อ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ Read more

สัมมนาครูโรงเรียนมารีย์ฯ

โรงเรียน มารีย์แก้งคร้อ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 Read more

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. มีการประชุมกลุ่มผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ที่อาสนวิหารฯ โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม 30 คน Read more