kingrama9

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

noticekingrama9

noticebishopconference

teresa16

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

พระสันตะปาปาตรัสเตือนถึงอิสรภาพเท็จเทียม

พระสันตะปาปาเตือนพระคุณเจ้าใหม่ไม่เป็นเหยื่อการนินทาและเงินตรา

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง

มารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสันติภาพ

พระสันตะปาปากระตุ้นให้เมตตาดั่งพระเจ้า

พระสันตะปาปาถวายมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ ฌาคส์ อาเมล

พระสันตะปาปาตรัสสอนถึงพระเมตตาของพระเจ้า

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

เว็บไซต์ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

becbw 

26233

concertposter2

เขตโนนแก้วจัดงานวันผู้สูงอายุและฉลองสงกรานต์
16 April

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ สัตบุรุษและพระสงฆ์วัดเขตโนนแก้ว ได้ร่วมกันฉลองอย่างมีความสุขและชุ่มฉ่ำเย็น เริ่ม...

มอบทุนมหาพรตปี2016
09 July

ตัวแทนคณะกรรมการมหาพรตเดินทางส่งมอบปัจจัยมหาพรตที่โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โนนแก้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2016 โดยซิสเ...

จัดทำแผนอภิบาลวัดบุรีรัมย์
04 January

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาสัตบุรุษวัดแม่พระฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอภิบาลวัดแม่พระแห่งสายประคำศัก...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
21 September

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท-ปราสาทพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...

ประสบการณ์ชีวิต ป.ปลานั้นหายาก
07 June

คุณ พ่ออัครเดช  วงศ์อนันต์ นำสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา เดินทางไปบ้านหนองพลวง ร่วมจับปลาที่สระน้ำของว...

Recent News

17
October
ประกวดออกแบบอาสนวิหารฯ

เชิญพี่น้องร่วมประกวดการออกแบบอาสนวิหารของสังฆมณฑลนครราชสีมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หลักการ/เงื่อนไข/ขั้นตอน แผนผังบริเวณอาสนวิหารฯ เพื่อความเข้าใ...

Read full article
29
September
สามเณรกลางสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ อธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์นครราชสีมา นำสามเณรกลางจำนวน 11 คน สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่บ้านหนองพลวง อ...

Read full article
26
September
จิตอาสาทางดนตรี

อาจารย์สุมาลี จิตต์อำไพ จาก อ.คูขาด จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พุทไธสง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทุกอาทิ...

Read full article
21
September
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท-ปราสาทพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท...

Read full article
18
September
เปโตรไชยยุทธ เตชะพิทักษ์ธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ตัวแทนสมาชิกส.ช.ค. นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบ...

Read full article
18
September
ชุมนุมเยาวชนโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และวันเยาวชนแห่งชาติ โอกาสนี้เยาวชนได้รับศีลอภัยบาปเป็นพิเศษโอกาส...

Read full article
09
September
บีอีซีที่มิสซังฯ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 สังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน แผนกวิถีชุมชนวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ...

Read full article
05
September
พิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซา

คุณพ่อเจ้าอาวาส สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมทั้งนักเรียนประจำและผู้สนใจเข้าร่วมชมวีดีทัศน์ประวัติคุณแม่เทเรซา ...

Read full article
30
August
ประชุมกลุ่ม BEC หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์​ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวงร่วมกับกลุ่มเยาวชนออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลให้กับสัตบุรุษในเขตวัด และในช่วงสั...

Read full article
29
August
จิตอาสา อภิบาลงานแพร่ธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา คริสตชนแก้งคร้อร่วมแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อการเป็นผู้รับใช้  ภารกิจที่ตกลงจะทำร่วมกันคือ การทำความสะอาดป่าช้...

Read full article
28
August
คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยราแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปลงศพ คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี มารดาของซิสเตอร์เจมส์เมรี่และคุณ...

Read full article
26
August
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 7...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

เมื่อวันที่  20 มิถุนายน ที่ผ่านมา  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ได้เป็นประธานงานฉลองวัดนักบุญเปโตร  บ้านโน...

Read full article

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ได้ให้เกียรติมอบช่...

Read full article

คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา รื้อฟื้นคำปฏิญาณแห่งชีวิตสงฆ์ ในเรื่องความบริสุทธิ์ ความยากจน และความนบนอบ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองล...

Read full article

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 259 คน โดยม...

Read full article

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรก...

Read full article

  ประกาศ เรื่อง การต้อนรับนักพรตหญิงพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการปลงศพและการสมรสของคริสตชน...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

camilliankorat