กีฬาสีมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่  27 -31  ตุลาคม  2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาออกกำลังกายและพัฒนาด้านสุนทรียภาพ ขึ้น   Read more

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา นำตัวแทนผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาทั้ง 3 เขตซึ่งประกอบด้วย Read more

สวดสายประคำที่มิสซังฯ

ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการสวดสายประคำเดือนแม่พระ ประจำปี 2014 เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 20 ที่ผ่านมา บรรดาสัตบุรุษทยอยเดินทางมาร่วมสวดสายประคำกันอย่างอบอุ่น ท่ามกลางสายฝน(เป็นประจำทุกปี) Read more

อบรมจิตตารมณ์แพร่ธรรม

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 หน่วยงานแพร่ธรรสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ได้จัดอบรมจิตตารมณ์ของผู้แพร่ธรรมให้พี่น้องคริสตชนในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา Read more

เกษตรศึกษาดูงาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2014 การสัมมนาวันที่สองมีปราชญ์ชาวบ้านมาแบ่งปันการทำเกษตรกรรมแบบพออยู่พอกินแต่ก็สามารถมีผลผลิตขายจนส่งลูกเรียนจบดอกเตอร์ได้ Read more

สัมมนาเกษตรโคราช14

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา จัดการสัมมนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระหว่างวันที่13-15 ต.ค.57 นี้ที่ อ.บัวใหญ่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน Read more

เยาวชนแบร์โทนี หนองพลวงไปบุรีรัมย์

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล  เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมาร ในพระวิหาร หนองพลวง นำเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนี หนองพลวง พักผ่อนร่วมกัน Read more

ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรเปาโล

ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2014 ที่ผ่านมา บ้านเณรเปาโล ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้น เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสมาสัมผัสกับชีวิตเณร และได้เรียนรู้ และตระหนักถึงกระแสเรียกของตนเอง Read more

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

  วันที่  4  ตุลาคม  2557  เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์  สัตบุรุษ  และคณะครู  พร้อมด้วยสัตบุรุษจากชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์  โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์   Read more

สวดสายประคำ ณ บ้านเณรเปาโล

วันที่ 6 ตุลาคม 57 บ้านเณรเปาโลร่วมกับโรงเรียนมารีย์รักษ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกันนี้หลังพิธีคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี (อธิการบ้านเณร)ได้พูดเกี่ยวกับกระแสเรียก Read more