เยาวชนนานาชาติฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงโรม

พระสันตะปาปาตรัสสอน “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีพระเจ้า”

นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 แบบอย่างความศรัทธาต่อแม่พระฟาติมา

ประธานาธิบดีและทหารสวิสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมผู้พิการทางปัญญา

พระสันตะปาปาเทศน์สอนเรื่องการคืนดีกัน

พระสันตะปาปาสร้างความประหลาดใจในวันฉลองศาสนนาม

พระสันตะปาปาถวายมิสซาสมโภชพระจิตเจ้า

พระสันตะปาปาเรียกร้องการแพทย์ใส่ใจสังคมมากขึ้น

ทหารสวิสถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระสันตะปาปา

redemtoristine16

Instagram Video

ไยแก้วนำแสง

โรงหนังกินได้: "กินไปดูหนังไป"

กูเกิลแมพก็พลาดได้

การบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมความดี

disacn2014

bec

บ่อน้ำใจ
09 May

ด้วยความแห้งแล้งเหลือเกินของปีนี้ วัดพระคริสตราชาเมืองคงที่เต็มไปด้วยต้นไม้จึงประสบปัญหาในการหาน้ำมารดต้นไม้ รวมไปถ...

เราอยู่ที่นี่
24 February

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 59 วิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม 2 ได้จัดประชุมแบ่งปันพระวาจา ที่บ้านแม่อันนาสุรีย์ ตันติอล...

คณะกรรมการผู้สูงอายุ
05 June

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล มีผู้เ...

รางวัลวัฒนคุณาธร
13 October

จากการที่พระคุณเจ้าชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมทำงานกับศู...

พระราชวิมลโมลี
25 May

ดังที่ทราบกันทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ถึงมรณภาพของพระราชวิมลโมลี ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งพระคุณเจ้ายอแซฟ ช...

Recent News

25
May
พระราชวิมลโมลี

ดังที่ทราบกันทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ถึงมรณภาพของพระราชวิมลโมลี ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานคณะกรร...

Read full article
18
May
ไม่เอาโทษ

วิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 59 บีอีซีกลุ่ม 2 ได้ประชุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านช่างนาย ที่ประชุมเลือกคำว่า "ไม่เอาโทษ" เป็นพระวาจาทรงชีวิต...

Read full article
13
May
การประชุมคณะทำงาน 4 ศูนย์อีสาน

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559  ประชุมคณะทำงาน 4 ศูนย์สังคมพัฒนาฯอีสานครั้งที่2/2559  ณ ห้องประชุมแอบแซบ  สตาร์เวลบาหลีรีสอร์ต  ...

Read full article
09
May
บ่อน้ำใจ

ด้วยความแห้งแล้งเหลือเกินของปีนี้ วัดพระคริสตราชาเมืองคงที่เต็มไปด้วยต้นไม้จึงประสบปัญหาในการหาน้ำมารดต้นไม้ รวมไปถึงน้ำในการอุปโภคต่างๆ ภายในวัดด้วย ...

Read full article
09
May
ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดง...

Read full article
07
May
ฉลองพระเมตตาธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ณ​ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และบรรดาพระสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกา...

Read full article
05
May
โรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 259 คน โดยมีบาทหลวง ดร.เอก...

Read full article
01
May
แสวงบุญประจำปี 2016

ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน ค.ศ 2016 สัตบุรุษวัดแม่พระบุรีรัมย์ แสวงบุญ 12 วัดในภาคใต้เพื่อฟื้นฟูจิตใจและศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกั...

Read full article
01
May
ชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ11

          เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2016 แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้พาตัวแทนผู้สูงอายุไปเข้าร่วมง...

Read full article
13
April
ยุทธศาสตร์มารีย์อนุสรณ์

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์มารีย์อนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านร่วมกันวิเคร...

Read full article
11
April
ฟฟหนึ่งรุ่น 69

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 69 ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา (บ้านเณรเล็กเปาโล) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา...

Read full article
04
April
รดน้ำผู้สูงอายุหนองพลวง

สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง และวัดหนองไม้ตาย ร่วมพิธิบูชาขอบพระคุณโอกาสวันผู้สูงอายุ และสืบสานงานประเพณีปีใหม่ไทยด้วยการรดน้ำ...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 59 ที่ผ่านมาวิถีชุมชนวัดกลุ่มที่ 1 ประชุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านอาจารย์ชัยชาญ-สาวิตรี รอตภัย สมาชิกเลือกคำว่า "วันศ...

Read full article

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ (MBAC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 259 คน โดยม...

Read full article

เมื่อวันที่  20 มิถุนายน ที่ผ่านมา  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ได้เป็นประธานงานฉลองวัดนักบุญเปโตร  บ้านโน...

Read full article

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนมารีย์วิทยาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์ 4 สู่โ...

Read full article

BEC กลุ่ม 3 ประชุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณสุรชาติ ตันติอลงการ ที่ประชุมเลือกคำว่า "อัศจรรย์" เป็นพระวาจาทรงชีวิต (อัศจรรย์ = หลายครั้งม...

Read full article

ดังที่ทราบกันทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ถึงมรณภาพของพระราชวิมลโมลี ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เ...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

About us

Labor Omnia Vincit

เอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยการงาน