เกษตรศึกษาดูงาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2014 การสัมมนาวันที่สองมีปราชญ์ชาวบ้านมาแบ่งปันการทำเกษตรกรรมแบบพออยู่พอกินแต่ก็สามารถมีผลผลิตขายจนส่งลูกเรียนจบดอกเตอร์ได้ Read more

สัมมนาเกษตรโคราช14

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา จัดการสัมมนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระหว่างวันที่13-15 ต.ค.57 นี้ที่ อ.บัวใหญ่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน Read more

เยาวชนแบร์โทนี หนองพลวงไปบุรีรัมย์

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล  เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมาร ในพระวิหาร หนองพลวง นำเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนี หนองพลวง พักผ่อนร่วมกัน Read more

ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรเปาโล

ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2014 ที่ผ่านมา บ้านเณรเปาโล ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้น เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสมาสัมผัสกับชีวิตเณร และได้เรียนรู้ และตระหนักถึงกระแสเรียกของตนเอง Read more

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

  วันที่  4  ตุลาคม  2557  เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์  สัตบุรุษ  และคณะครู  พร้อมด้วยสัตบุรุษจากชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์  โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์   Read more

สวดสายประคำ ณ บ้านเณรเปาโล

วันที่ 6 ตุลาคม 57 บ้านเณรเปาโลร่วมกับโรงเรียนมารีย์รักษ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ พร้อมกันนี้หลังพิธีคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี (อธิการบ้านเณร)ได้พูดเกี่ยวกับกระแสเรียก Read more

เดือนแม่พระแห่งสายประคำ

สัตบุรุษบ้านหนองพลวงร่วมสวดสายประคำโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำและสวดสายประคำตามบ้านสัตบุรุษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ 2014 Read more

เปิดเดือนแม่พระ 2014

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระประจำปี 2014 ณ บริเวณหอประชุมมารีอา โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา Read more

RIP Mr.Rodriguez

คุณพ่อ สุข ศรจันทร์ พร้อมตัวแทนคณะครู โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา และพี่น้องคริสตชนวัดปากช่อง ร่วมปลงศพ ของ นาย หลุยส์ โรดิเกส ชาวฝรั่งเศส Read more

Pack Day

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จัดกิจกรรมวัน pack day กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  จำนวน กว่า 300 คน โดยมีฐานการเรียนรู้ เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดี่ยวกัน ความสามัคคี Read more