ตั้งศีลมหาสนิท

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จัดพิธีตรีวารก่อนปัสกา โดยประธานในพิธีคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร ร่วมด้วยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช Read more

พิธีเสกน้ำมัน

พระสังฆราชยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเสกน้ำมันและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์ ของคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา Read more

เสกใบลานขอพรผู้สูงอายุ

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง เป็นประธานวจนะพิธีกรรมเสกใบลานและถวายบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันผู้สูงอายุ Read more

สมาคมศิษย์มารีย์คำนับพระคุณเจ้าฯ

สมาคมศิษย์มารีย์เดินทางมายังศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา เพื่อคำนับพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ โอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา Read more

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมกับคาริตัสเกาเหลี ได้จัดอบรมเรื่อง “การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเทคนิควิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์” Read more

BECs บุรีรัมย์เมษายน

ไฟยังแรงกันเสมอสำหรับคริสตชนกลุ่มบุรีรัมย์กลุ่ม 3 โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุม BECs ขึ้นที่บ้านของอาจารย์ชาญชัย และอาจารย์สาวิตรี รอตภัย Read more

อบรมให้ความรู้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดอบรมเรื่อง “การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเทคนิควิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์” Read more

RIP ครูสมัญญา

พักผ่อนในบ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์ คุณพ่อสุข ศรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช พี่น้องคริสตชน และพี่น้องชาวพุทธที่บ้าน หนองไม้งาม Read more

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญนิมิต

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุบ้านบุญนิมิต ตามโครงการ "สุขแบบพอเพียง เคียงคู่ผู้สูงวัย ร้อยเรียงใจ บุญนิมิต" Read more

อาลัยครูสมัญญา

พักผ่อนในบ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์ คุณครูมารีอา สมัญญา บำรุงถิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  ได้เสียชีวิตอย่างสงบท่ามกลางญาติ พี่น้อง Read more