ค่ายวิทยาศาสตร์2557

    วันที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ขึ้นในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน Read more

สพป.ตาก เขต 2 ศึกษาดูงานมารีย์บุรีรัมย์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู และแจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  Read more

มารีย์อนุสรณ์โชว์เก่งอีกแล้ว

เด็กมารีย์อนุสรณ์ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ่ 2014 IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ กวาด 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน Read more

ปลูกป่า ปลูกชีวิต

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ นำโดยผู้อำนวยการชิสเตอร์ละออ ปั้นทอง คณะครู และนักเรียนกว่า 50 คน มาร่วมปลูกป่าที่แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานไร่จักราช Read more

เสกพื้นที่และวางศิลาฤกษ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดพิธีเสกพื้นที่และวางศิลาฤกษ์อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ ณ บริเวณอารามฯ ระหว่างบ้านผู้สูงอายุราชสีมา และวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ Read more

แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์

วันที่ 9 ส.ค. 2014 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ได้มีพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ สังฆมณฑลนครราชสีมาของเรา Read more

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่สังฆมณฑล2014

พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ที่เข้า มาทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะการเรียนรู้ รัก และเข้าใจในวัฒนธรรมไทย ผ่านกระบวนการประสบการณ์โดยตรง Read more

ข้าวพันธุ์ดี

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง และวัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้ตาย พร้อมกับคุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ Read more

ประชุมกลุ่ม BEC บ้านหนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดหนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานกับสัตบุรุษบ้านหนองพลวง ประจำเดือนกรกฎาคม ที่บ้านพ่อก่วง บุญศรี Read more