พระสันตะปาปาตรัสว่า "อาหารตกไปถึงผู้หิวโหยได้ยากกว่าอาวุธ"

พระสันตะปาปาเสด็จเยือนอาร์เมเนีย

พระสันตะปาปาทรงต้อนรับ ชีคคาห์ โมซา บินต์ นาซเซอร์ แห่งกาตาร์

ใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเรา

พระสันตะปาปาต้อนรับคณะละครสัตว์และศิลปินพื้นบ้าน

พระสันตะปาปาเริ่มพระภารกิจแรกในอาร์เมเนีย

พระสันตะปาปาทักทายผู้เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก

พระสันตะปาปาเรียกร้องโลกให้ยอมรับผู้พิการ

พระสันตะปาปาเชิญผู้อพยพนั่งข้างพระองค์บนปะรำพิธี

อัศจรรย์ของพระเยซูเผยให้เห็นถึงความรักของพระบิดา

disacn2014

bec

โรงหนังกินได้: "กินไปดูหนังไป"

Instagram Video

ไยแก้วนำแสง

กูเกิลแมพก็พลาดได้

การบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมความดี

referendum

ชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ2015
26 April

แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดพาผู้สูงอายุไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 10  ที่วัดแม่พระปฏ...

สวดภาวนาคาทอลิกไทย
30 June

ประชุมคณะกรรมการระดับชุมชนวัดและกลุ่มผู้สูงอายุ ในโครงการสวดภาวนา คาทอลิกไทยกับ โครงการคนสู้ชีวิต ณ วัดนักบุญยอแซฟ ...

summer league 2016
30 March

เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วสำหรับ มห-กรรม การแข่งขันฟุตซอลซัมเมอร์ ลีกประจำปี 2016 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนมาร...

วันภาษาไทยและวิทยาศาสตร์
22 July

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านผู้เรียน โดยการจัดวันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้...

วันครอบครัวเปาโลครั้งที่ 1
03 July

คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรเปาโล ได้จัดงานวันครอบครัวเปาโลครั้งที่ 1 ขึ้น ณ บ้านเณรเล็กเปาโล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราช...

Recent News

22
July
ประชุมคณะกรรมการออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมาได้จัดประชุมคณะกรรมการออมทรัพย์และฌาปนกิจ เครือข่ายศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ ...

Read full article
22
July
วันภาษาไทยและวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านผู้เรียน โดยการจัดวันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2016 ซิสเ...

Read full article
17
July
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง 2016

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานในพิธีบูชามิสซาโอกาสฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2016 โดยมี...

Read full article
17
July
ครบรอบปีอารามนักพรตหญิงฯ

หลังจากที่มีนพวารความรักภักดีต่อองค์พระมหาไถ่ครบ 9 วันโดยเริ่มจากวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคมจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ก็ถึงวันที่เป็นวันฉลองครบรอบหนึ่งขวบปี...

Read full article
15
July
ประชุมคณะกรรมการฯ มหาพรต1/2016

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ​สมัยสามัญขึ้นเพื่อติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการปร...

Read full article
10
July
ฉลองวัดห้วยหินฝน

พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญเบเนดิกต์ ห้วยหินฝน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เมื่อวั...

Read full article
09
July
มอบทุนมหาพรตปี2016

ตัวแทนคณะกรรมการมหาพรตเดินทางส่งมอบปัจจัยมหาพรตที่โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โนนแก้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2016 โดยซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรีย...

Read full article
06
July
ประชุมกลุ่มBECหนองพลวง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2016 สัตบุรุษวัดหนองพลวงพร้อมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ร่วมประชุมกลุ่มคริสชนขั้นพื้นฐานประจำเดือนมิถุนายน ค.ศ.​2016 ที่บ้านแม่น้อย รา...

Read full article
05
July
แหล่งข่าว

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนได้ตักเตือนสำนักข่าวแห่งชาติไม่ให้รายงานข่าวที่มีแหล่งที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับก...

Read full article
05
July
อวัยวะเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3D

ถ้าต้องเสียขากรรไกรจากโรคมะเร็ง เราก็ไม่มีทางเลือกมากเหมือนขาเทียม เนื่องจากขนาดขากรรไกรที่เล็กกว่ามาก การจะใช้ดินแบบดั้งเดิมมันหนักเกินไปและเทอะทะจนเ...

Read full article
04
July
ต้อนรับคณะเณรกลาง

วันที่ 3 ก.ค. 2016 กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมาและพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารฯ ไปเลี้ยงอาหารและต้อนรับสามเณรกลาง ที่บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ...

Read full article
03
July
วันครอบครัวเปาโลครั้งที่ 1

คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรเปาโล ได้จัดงานวันครอบครัวเปาโลครั้งที่ 1 ขึ้น ณ บ้านเณรเล็กเปาโล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2016 ...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ 2015 เยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดพระกุมารเยซู...

Read full article

ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดมหกรรมวันวิชาการครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015 ที่ผ่...

Read full article

ตัวแทนผู้ทำงานครอบครัวเกือบทั้งสิบสังฆมณฑลแห่งประเทศไทยได้มาประชุมหารือกันเรื่องการจัดตั้งคณะสชค. ณ โรงแรมศรีพัฒนา นครราชสีมา ระหว่างวั...

Read full article

มารีย์แก้งคร้อโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ : มารีย์แก้งคร้อ ร่วมกับฝ่ายการศึกษาอบรมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "อัตลักษณ์ 4 สู่โรงเ...

Read full article

กิจกรรมหลักของโครงการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ที่เริ่มมาเมื่อปีที่แล้วและซบเซาลงช่วงหนึ่ง ในเดือนนี้วัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก ทั้งสามกลุ่มได้จ...

Read full article

วันที่ 14 ตุลาคม 2015 คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อัตลักษณ์ 4 ของการเตรียมโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีค...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

About us

Labor Omnia Vincit

เอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยการงาน