ฉลองวัดพระคริสตราชา เมืองคง 2014

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014  พระคุณเจ้ายอแซฟ  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เป็นประธานมิสซาฉลองพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  ที่วัดพระคริสตราชา  เมืองคง Read more

การทำงานพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญนิมิตศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนชมพู เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ Read more

เปิดเสกวัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเสกวัดหลังใหม่ล่าสุด ซึ่งสัตบุรุษสร้างถวายให้มิสซังนครราชสีมา เนื่องด้วยความเชื่อศรัทธาที่มีต่อ บุญราศี นิโคลาส Read more

ศูนย์สังคมฯ ฝึกอาชีพ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยหมู่บ้านหางเรียง และหมู่บ้านท่าแก้ง ติดลำน้ำชี Read more

ประชุมสมัชชาระดับแขวง

สังฆมณฑลนครราชส่งคณะผู้แทนสังฆมณฑลเข้าร่วมการประชุมสมัชชาระดับแขวง (Regional Coucil) ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2557 Read more

การแยกขยะที่บ้านหัน

วันที่ 7  พฤศจิกายน 2557  แผนกสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา  โดย นางอัจฉรา สุขีวัฒน์  ไปแบ่งปันความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา  บ้านหัน Read more

กีฬาสีมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่  27 -31  ตุลาคม  2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาออกกำลังกายและพัฒนาด้านสุนทรียภาพ ขึ้น   Read more

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา นำตัวแทนผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาทั้ง 3 เขตซึ่งประกอบด้วย Read more

สวดสายประคำที่มิสซังฯ

ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการสวดสายประคำเดือนแม่พระ ประจำปี 2014 เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 20 ที่ผ่านมา บรรดาสัตบุรุษทยอยเดินทางมาร่วมสวดสายประคำกันอย่างอบอุ่น ท่ามกลางสายฝน(เป็นประจำทุกปี) Read more

อบรมจิตตารมณ์แพร่ธรรม

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 หน่วยงานแพร่ธรรสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ได้จัดอบรมจิตตารมณ์ของผู้แพร่ธรรมให้พี่น้องคริสตชนในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา Read more