kingrama10

noticekingrama9

noticebishopconference

nyp162

พระสันตะปาปาตรัสสอนถึงพระเมตตาของพระเจ้า

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

พระสันตะปาปาเตือนพระคุณเจ้าใหม่ไม่เป็นเหยื่อการนินทาและเงินตรา

มารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง

พระสันตะปาปาตรัสเตือนถึงอิสรภาพเท็จเทียม

พระสันตะปาปาถวายมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ ฌาคส์ อาเมล

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

พระสันตะปาปาทรงนำภาวนาเพื่อสันติภาพ

พระสันตะปาปากระตุ้นให้เมตตาดั่งพระเจ้า

เว็บไซต์ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา

becbw 

26233

concertposter2

ฟื้นฟูหนึ่งรุ่น70
13 June

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัว สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่น 70 ณ ...

วัดหนองพลวง
29 February

การฉลองชุมชนความเชื่อวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง ในปีนี้คุณพ่อเจ้าวัดและสัตบุรุษก็ได้ร้อยเรียงพิธีกรรม...

วินโดว์ 10 ฟรีแต่ว่าต้องตาม
24 June

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไมโครซอฟท์ก็ได้สร้างหัวข้อข่าว โดยเหมือนจะประกาศว่าจะแจกระบบปฏิบัติการใหม่ให้กับทุกคนที่ลงทะเบีย...

วิถีชุมชนวัดบุรีรัมย์
26 May

BEC กลุ่ม 3 ประชุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณสุรชาติ ตันติอลงการ ที่ประชุมเลือกคำว่า "อัศจรรย์" เป็นพระวาจาทรงชีวิต (อ...

“งานบุญ” ของชุมชนโนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว 1-9 มีนาคม 2559
12 March

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชน ท้องถิ่นเรา  งานศพ “บุญเฮือนดี” หรือ “งานบุญฉลองวั...

Recent News

17
October
ประกวดออกแบบอาสนวิหารฯ

เชิญพี่น้องร่วมประกวดการออกแบบอาสนวิหารของสังฆมณฑลนครราชสีมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หลักการ/เงื่อนไข/ขั้นตอน แผนผังบริเวณอาสนวิหารฯ เพื่อความเข้าใ...

Read full article
29
September
สามเณรกลางสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ อธิการสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์นครราชสีมา นำสามเณรกลางจำนวน 11 คน สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่บ้านหนองพลวง อ...

Read full article
26
September
จิตอาสาทางดนตรี

อาจารย์สุมาลี จิตต์อำไพ จาก อ.คูขาด จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า พุทไธสง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทุกอาทิ...

Read full article
21
September
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท-ปราสาทพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท...

Read full article
18
September
เปโตรไชยยุทธ เตชะพิทักษ์ธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ตัวแทนสมาชิกส.ช.ค. นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบ...

Read full article
18
September
ชุมนุมเยาวชนโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และวันเยาวชนแห่งชาติ โอกาสนี้เยาวชนได้รับศีลอภัยบาปเป็นพิเศษโอกาส...

Read full article
09
September
บีอีซีที่มิสซังฯ

วันพุธที่ 8 กันยายน 2559 สังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน แผนกวิถีชุมชนวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการ...

Read full article
05
September
พิธีสถาปนาคุณแม่เทเรซา

คุณพ่อเจ้าอาวาส สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พร้อมทั้งนักเรียนประจำและผู้สนใจเข้าร่วมชมวีดีทัศน์ประวัติคุณแม่เทเรซา ...

Read full article
30
August
ประชุมกลุ่ม BEC หนองพลวง

คุณพ่ออัมรินทร์​ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวงร่วมกับกลุ่มเยาวชนออกเยี่ยมเยียนและส่งศีลให้กับสัตบุรุษในเขตวัด และในช่วงสั...

Read full article
29
August
จิตอาสา อภิบาลงานแพร่ธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา คริสตชนแก้งคร้อร่วมแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อการเป็นผู้รับใช้  ภารกิจที่ตกลงจะทำร่วมกันคือ การทำความสะอาดป่าช้...

Read full article
28
August
คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยราแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปลงศพ คุณยายมอนิกา สีดา ประทุมปี มารดาของซิสเตอร์เจมส์เมรี่และคุณ...

Read full article
26
August
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่น 71

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 7...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2016 สัตบุรุษวัดหนองพลวงพร้อมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ร่วมประชุมกลุ่มคริสชนขั้นพื้นฐานประจำเดือนมิถุนายน ค.ศ.​2016 ที...

Read full article

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงานเยาวชน ออกเยี่ยมเยาวชนที่วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ติดตามกลุ่มผู...

Read full article

ดังที่ทราบกันทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ ถึงมรณภาพของพระราชวิมลโมลี ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เ...

Read full article

พฤษภาคม pdf พฤษภาคม มิถุนายน pdf มิถุนายน กรกฎาคม pdf กรกฎาคม สิงหาคม pdf สิงหาคม กันยายน pdf กันยายน พฤศิจกายน pdf พฤศจ...

Read full article

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษจากในและนอกสังฆมณฑลร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณแม่มารีอาวิไลภรณ์ สุขพรม (ใหม่เพียรวงศ์) มารดาของคุณ...

Read full article

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ อัลเบิร์ต บุญ กล้าหาญ บิดาของคุณพ่อชำนาญ กล้าหาญ ...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

camilliankorat