พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในฟิลาเดเฟีย

พระสันตะปาปาเชิญภาวนาเพื่อเหตุระเบิดรุนแรงในตุรกี

ประชุมสมัชชาใหญ่ AsIPA ระดับนานาชาติครั้งที่ 7

พระสันตะปาปาเสด็จเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

พระสันตะปาปาสถาปนานักบุญใหม่ 4 องค์

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์เป็นประธานฉลองวันแพร่ธรรมสากล

เปิดตัว Laudato Si’ ฉบับภาษาไทย

พิธีเสกระฆังชุดใหม่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

พระสันตะปาปาเปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก

พิธีเสก-เปิดอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่

pakchong15

nicholas

คีย์บอร์ดสำหรับซัมซุง

วางขายพริกไทยเสาร์นี้

ไอโฟน : กันน้ำ?

โรงหนังกินได้: "กินไปดูหนังไป"

การบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมความดี

bec

disacn2014

พระคุณการุณย์
19 June

พระคุณการุณย์ พระคุณการุณย์คืออะไร?พระคุณการุณย์ เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและข้อปฏิบัติของคาทอลิกมาตั้งแต่สมัยโบราณ...

เยี่ยมเยาวชน
25 June

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา และทีมงานออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเยาวชนที่วัดพระคริสต...

ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่นที่ 68
22 October

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ตามคำเชื้อเชิญของคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง เพื่อเตรียมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญ เทเรซา ...

BEC มิถุนายนที่หนองพลวง
07 July

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารหนองพลวง พร้อมกับสัตบุรุษบ้านหนองพลวง ร่วมป...

วัฒนธรรมกับการแพร่ธรรม
22 July

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคมที่ผ่านมา หน่วยงานแพร่ธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ จั...

Recent News

26
November
ค่ายสัมผัสชีวิตที่บ้านโนนงิ้ว

คณะบราเดอร์จากสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์จำนวน 8  คน นำโดยคุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร อธิการ  และคุณพ่ออัครเดช  วงศ์อนันต์ รองอธิการ ได...

Read full article
26
November
ชุมนุมวิถีชุมชนวัดระดับเขต ตุลา2015

แผนกวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อเฉลียว  วาปีกัง ได้จัดอบรมและชุมนุมระดับเขต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม มีคุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร และคุณพ่อสมเด...

Read full article
19
November
ต่อต้านความรุนแรง

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเดินเพื่อสันติภาพแสดง จุดยืนในการต่อต้านความรุนแรงในเหตุการณ์ ณ กรุงปารีส โดยการนำของมุขนายกยอแซฟ ช...

Read full article
16
November
แสวงบุญประจำปี

คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล เจ้าอาวาส นำสัตบุรุษวัดหนองพลวง หนองไม้ตาย และพุทไธสง จำนวน 38 คน เดินทางไปร่วมพิธี เปิด-เสก วัดแม่พระมหาชัย อ.เมือง จ...

Read full article
09
November
ถวายมิสซาแรก

คุณพ่อมนัสชัย  ประทุมปี  เดินทางมาถวายมิสซาแรกที่บ้านหนองพลวง หนองไม้ตาย และพุทไธสง สัตบุรุษร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อและร่วมมิสซาแรก ...

Read full article
03
November
มะเร็งสามมิติ

นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันมหาวิทยาลัยกริฟฟิธในเรื่อง ไกลโคมิกส์ (Glycomics) ได้แสดงภาพ 3 มิติของโปรตีนที่เชื่อมโยงกับการแพร่กระจายของมะเร็งเป็นครั้งแรกขอ...

Read full article
03
November
วิบากกรรมแห่งโฟล์คสวาเกน

ตออาจจะผุดขึ้นมาอีก สำหรับรถโฟล์ค 11 ล้านคันที่พบว่ามีการโกงการทดสอบการปล่อยดีเซล นิวยอร์คไทมส์รายงานว่าโฟล์คสวาเกนยังได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบเพื่อด...

Read full article
28
October
ประชุมครอบครัวระดับทวีปที่อินเดีย

CFM (หน่วยงานครอบครัวคริสตชน) และ CFSM (หน่วยงานครอบครัวคริสตชนเพื่อสังคม) จัดการประชุมครั้งที่ 10 ขึ้น ณ ศูนย์เข้าเงียบมงฟอร์ต (Montfort Spiritual Ce...

Read full article
22
October
ฟื้นฟูขั้นที่ 1 รุ่นที่ 68

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมา ตามคำเชื้อเชิญของคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง เพื่อเตรียมฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญ เทเรซา บ้านแก้ว และในโอกาสนี้ คุณพ่อได้ จั...

Read full article
15
October
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สัมมนาอัตลักษณ์ 4 สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

วันที่ 14 ตุลาคม 2015 คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อัตลักษณ์ 4 ของการเตรียมโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ให้แก่ครูโ...

Read full article
14
October
ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี่

เยาวชนจากวัดพระคริสตราชาเมืองคง วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง วัดนักบุญยอแซฟกรรมกรหนองห่าง จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมศูนย์เยาวชนแบร์โทนี่ที่วั...

Read full article
13
October
โทรศัพท์กันน้ำ

ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแอปเปิ้ลที่จะมองข้ามความสามารถด้านวิศวกรรมที่มีประโยชน์อย่างน่าแปลกใจ: นั่นคือไอโฟนกันน้ำ กลายเป็นว่าไอโฟน 6s และ 6s พลัสสปอร์...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

คณะบราเดอร์จากสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์จำนวน 8  คน นำโดยคุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร อธิการ  และคุณพ่ออัครเดช  วงศ์อนัน...

Read full article

วันพฤหัสที่ 10 กันยายน  เวลา 19.00-20.10 น.  กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแก้วทั้ง 6 กลุ่ม ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน โดยกลุ่มหนึ่งประ...

Read full article

เมื่อวันที่  20 มิถุนายน ที่ผ่านมา  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ได้เป็นประธานงานฉลองวัดนักบุญเปโตร  บ้านโน...

Read full article

กิจกรรมหลักของโครงการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ที่เริ่มมาเมื่อปีที่แล้วและซบเซาลงช่วงหนึ่ง ในเดือนนี้วัดนักบุญเปโตรบ้านโนนแฝก ทั้งสามกลุ่มได้จ...

Read full article
MAS SCHOOL
24
October

ฝ่ายการศึกษาอบรมจัดประชุมพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบ MAS SCHOOL ขึ้นระหว่างวันที่ 11- 12 พฤษภาคม 2015 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์มิสซังเขตนค...

Read full article

สัตบุรุษบ้านหนองพลวง พร้อมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล ร่วมประชุมกลุ่ม BEC ประจำเดือนสิงหาคมที่บ้านพ่อบุญมี แม่สงวน หมอ...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

About us

Labor Omnia Vincit

เอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยการงาน