สภาการศึกษาฯ เปิดหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก"

พระสันตะปาปาเสด็จเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

พระสันตะปาปาทรงขอร้องสหรัฐฯ มองผู้อพยพเป็นมนุษย์

สมโภช 180 ปีวัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

พระสันตะปาปาส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดที่ราชประสงค์

สถาบันคาทอลิกที่ปิดตัวเอง ก็เป็นได้แค่พิพิธภัณฑ์

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในฟิลาเดเฟีย

PMR Chorus เปิดตัวในงานฉลองแม่พระ

เปิดตัว Laudato Si’ ฉบับภาษาไทย

บารัค โอบามา ถวายการต้อนรับพระสันตะปาปาถึงสนามบิน

teresa2015

redem1

redem2

โรงหนังกินได้: "กินไปดูหนังไป"

วางขายพริกไทยเสาร์นี้

ซิลิกอนดำ: พลังงานสะอาดทางเลือกสำหรับอนาคต

คีย์บอร์ดสำหรับซัมซุง

การบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมความดี

bec

disacn2014

ดูงานมูลนิธีฉือจี้ ไต้หวัน
01 June

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน จัดโครงการส่ง...

กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแฝก เดือนกันยายน 2015
07 September

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  เวลา 19.00-20.10 น.  กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแฝกทั้งสามกลุ่มได้ประชุมประจำเดือนกันยา...

วิถีชุมชนวัดโนนงิ้ว กรกฎา 2015
09 July

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 และ 28  มิถุนายน ที่ผ่านมา  กลุ่มวิถีชุมชนวัดทั้งสามกลุ่มของบ้านโนนงิ้ว ได้จัดประชุ...

ปรับปรุงวัดเก่าโนนแก้ว กันยายน 2015
06 September

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2015 คณะวิศกรและผู้ที่จะทำบุญซ่อมแซมวัดนักบุญเทเรซาหลังเก่า นำโดยคุณศรีสุดา ประราศรี แล...

ต้อนรับพระสงฆ์ใหม่
10 June

คณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดงานต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ขึ้น ณ บริเวณห้องอาหารพระสงฆ์ ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมาเมื่อคำ่วัน...

Recent News

06
October
สวดสายประคำทั่วมิสซังฯ

สังฆมณฑลนครราชสีมาจัดกิจกรรมสวดสายประคำตามบ้านสัตบุรุษเนื่องในโอกาสเดือนแม่พระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา ท่านสามารถติดตามชมภาพและความเคลื่อนไหว...

Read full article
01
October
โครงการอบรมจัดทำทะเบียนวัด

โครงการอบรมจัดทำทะเบียนวัด เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่ได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ถึง 16 ธันวาคม คริสตศักราช 2014 ที่บ้านผู้หว่าน เพื่อให้การจัด...

Read full article
30
September
BEC หนองพลวงกันยายน

สัตบุรุษวัดหนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่ม Bec ประจำเดือน กันยายน ที่บ้านแม่นาง เยาว์จัตุรัส สัตบุรุษร่วมแบ่งปันพระวาจา พูดคุยแบ่งปันในกิจกรรม ที่ได้ทำร่วมกั...

Read full article
17
September
ประชุมงานออมทรัพย์และฌาปนกิจ

วันที่ 16 กันยายน 2558 งานออมทรัพย์และฌาปนกิจศูนย์สังคมพัฒนาฯ  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมสง...

Read full article
15
September
กิจกรรมออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมผู้ประสานงาน ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ...

Read full article
15
September
เตรียมสชค.67

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มผู้ทำงานครอบครัวสังฆมณฑลนครราชสีมาได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 ...

Read full article
15
September
กิจกรรมออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมผู้ประสานงาน ออกเยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อติดตามการทำง...

Read full article
13
September
กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแก้ว เดือนกันยายน 2015

วันพฤหัสที่ 10 กันยายน  เวลา 19.00-20.10 น.  กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแก้วทั้ง 6 กลุ่ม ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน โดยกลุ่มหนึ่งประชุมที่บ้าน ผู้ช...

Read full article
07
September
กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแฝก เดือนกันยายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  เวลา 19.00-20.10 น.  กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนแฝกทั้งสามกลุ่มได้ประชุมประจำเดือนกันยายน โดยกลุ่มหนึ่งประชุมที่บ้านนายทอง...

Read full article
06
September
ปรับปรุงวัดเก่าโนนแก้ว กันยายน 2015

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2015 คณะวิศกรและผู้ที่จะทำบุญซ่อมแซมวัดนักบุญเทเรซาหลังเก่า นำโดยคุณศรีสุดา ประราศรี และคณะ คือ คุณชำนาญ ประติมากรรม คุณพิ...

Read full article
06
September
กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนงิ้ว เดือนกันยายน 2015

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน  เวลา 19.00-20.10 น.  กลุ่มวิถีชุมชนวัดโนนงิ้วทั้งสามกลุ่มได้ประชุมประจำเดือนกันยายน โดยกลุ่มหนึ่งประชุมที่ลานข้างบ้าน...

Read full article
04
September
ประชุมผู้นำกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2015

BEC โนนแก้วโนนแฝก โนนงิ้ว ประชุมผู้นำกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2015 โดยในวันพฤหัสที่ 3  กันยายน 2015  เวลา 18.30 น. ถึง 21.00 น.  คุณพ่อเฉ...

Read full article
More
Recent News

Featured Articles

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาและทีมงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ 2015 เยี่ยมกลุ่มเยาวชนวัดพระกุมารเยซู...

Read full article

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช จัดสัมมนาสภาภิบาลระดับสังฆมณฑลขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึง...

Read full article

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานเปิด/เสกอารามนักพรตหญิงพระมหาไถ่ จัดประชุมเพื่อเตรียมงานเปิด/เสกอารามอย่างเป็นทางการ ...

Read full article

ในเดือนนี้ ทั้งสามกลุ่มได้จัดประชุมกลุ่มวิถีชุมชนวัด โดยมีผู้นำกลุ่ม คุณพ่อเจ้าวัด และซิสเตอร์สุวรรณ คำชาลี เข้าร่วม ที่น่าชื่นชมคือ ...

Read full article

ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศครูใหม่ของ 11 โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลฯ (รสน.) จำนวน 155 คน ที่โรงแรมวีวัน นครราชสีมา ระหว่...

Read full article

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 และ 28  มิถุนายน ที่ผ่านมา  กลุ่มวิถีชุมชนวัดทั้งสามกลุ่มของบ้านโนนงิ้ว ได้จัดประชุม โดยมีผู้นำกลุ่ม แล...

Read full article

วัดในสังฆมณฑล

You are here:สังฆมณฑลนครราชสีมา - ประตูสู่อีสาน

About us

Labor Omnia Vincit

เอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยการงาน