เปิดเสกวัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่

พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเสกวัดหลังใหม่ล่าสุด ซึ่งสัตบุรุษสร้างถวายให้มิสซังนครราชสีมา เนื่องด้วยความเชื่อศรัทธาที่มีต่อ บุญราศี นิโคลาส Read more

ศูนย์สังคมฯ ฝึกอาชีพ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยหมู่บ้านหางเรียง และหมู่บ้านท่าแก้ง ติดลำน้ำชี Read more

ประชุมสมัชชาระดับแขวง

สังฆมณฑลนครราชส่งคณะผู้แทนสังฆมณฑลเข้าร่วมการประชุมสมัชชาระดับแขวง (Regional Coucil) ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2557 Read more

การแยกขยะที่บ้านหัน

วันที่ 7  พฤศจิกายน 2557  แผนกสตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา  โดย นางอัจฉรา สุขีวัฒน์  ไปแบ่งปันความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา  บ้านหัน Read more

กีฬาสีมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่  27 -31  ตุลาคม  2557  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาออกกำลังกายและพัฒนาด้านสุนทรียภาพ ขึ้น   Read more

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา นำตัวแทนผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมาทั้ง 3 เขตซึ่งประกอบด้วย Read more

สวดสายประคำที่มิสซังฯ

ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการสวดสายประคำเดือนแม่พระ ประจำปี 2014 เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 20 ที่ผ่านมา บรรดาสัตบุรุษทยอยเดินทางมาร่วมสวดสายประคำกันอย่างอบอุ่น ท่ามกลางสายฝน(เป็นประจำทุกปี) Read more

อบรมจิตตารมณ์แพร่ธรรม

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 หน่วยงานแพร่ธรรสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ได้จัดอบรมจิตตารมณ์ของผู้แพร่ธรรมให้พี่น้องคริสตชนในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา Read more

เกษตรศึกษาดูงาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2014 การสัมมนาวันที่สองมีปราชญ์ชาวบ้านมาแบ่งปันการทำเกษตรกรรมแบบพออยู่พอกินแต่ก็สามารถมีผลผลิตขายจนส่งลูกเรียนจบดอกเตอร์ได้ Read more

สัมมนาเกษตรโคราช14

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา จัดการสัมมนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระหว่างวันที่13-15 ต.ค.57 นี้ที่ อ.บัวใหญ่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน Read more