สำนักพระสังฆราชคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เลขที่ 387 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 274 535044 256 268 โทรสาร : 044 241 840 Email : koratmission@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.diokorat.in.th

สถาปนาเป็นสังมมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม .. 1965 (.. 2508)

พื้นที่ 44,326 ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

จำนวนประชากร    5,339,315    คน

จำนวนคาทอลิก    6,856     คน

พระสังฆราช    1    องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา    23    องค์

พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี    4     องค์

พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์    3     องค์

พระสงฆ์ฝรั่งเศส (MEP)    1    องค์

พระสงฆ์ฟิลิปปินส์ (MSP)    2     องค์

พระสงฆ์คามิลเลียน    3     องค์

ภราดาเซนต์คาเบรียล    4     คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ    6     คน

ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี    4     คน

เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร    11     คน

ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซู    3     คน

คณะฆราวาสโอเบลตมิสชันนารีแห่งมารีย์นิรมล    2     คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย    2     คน

คณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย    3    คน